Cursus

Genezing & Gezondheid in Bijbels perspectief, leren doen wat Jezus zegt

Verdiepingslessen waarin we ontdekken wat Gods Woord ons bekend maakt over dit onderwerp. Vanaf het eerste begin van de schepping, via de vroege kerk uit Handelingen tot aan wat we vandaag de dag hebben geleerd, gezien en gehoord. 

Agenda:

Ermelo: 25 april en 16, 23 en 30 mei 20:00 – 22:00 uur (inloop 19.45 uur)

Opzet: 

Introductieavond en drie lessen: elke les bestaat uit lesstof, Bijbelteksten om te bestuderen, getuigenissen, verwerkingsopdrachten en een interactief moment voor vragen en oefeningen in de kleine groep. Vragen die in deze cursus aan de orde komen:

Doel van de cursus: 

Vernieuwing van je denken over genezing en gezondheid; de door God gegeven beloften en uitspraken in de Bijbel hierover (her)ontdekken. 

Groeien in geloof, verwachting en leven met betrekking tot genezing en gezondheid voor ons hele menszijn: lichaam, ziel en geest.

Met vrijmoedigheid leren bidden en spreken in geloof en in groot vertrouwen op God. 

Met verwachting en volharding ervaren dat God zijn kinderen nog steeds tot grote dingen in staat stelt om zout en licht te zijn te midden van deze wereld.

Op donderdagavond 25 april 2024 start de cursus met in totaal vier avonden. Tijdens de introductieavond worden de cursuswerkboeken uitgedeeld.

 

Deze cursus wordt aangeboden vanuit Rafa, herstel en onderwijs en zal gegeven worden door Annet van Willigen, ervaren cursusleider bij het Evangelisch Werkverband en het Evangelisch College

Praktijkbegeleiding in kleine groepen

Cursusmateriaal: Cursus-werkboek Genezing & gezondheid in Bijbels perspectief, leren doen wat Jezus zegt

DATA, LOCATIE & KOSTEN

Cursusavonden Ermelo
Data: 25 april en 16, 23 en 30 mei 20:00 – 22:00 uur (inloop 19.45 uur)
Kosten: 40 euro (incl. werkboek, koffie/thee en onkosten)
Locatie: Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo


Aanmelden onderaan deze pagina

Vertrekpunt:

Voordat je gaat beginnen: bid en vraag de Heilige Geest om Zijn leiding in Jezus naam.   Het is een avontuur: stel je hart open, wees ontvankelijk en laat je leiden door de Geest. Het is mooi als concrete punten die tijdens de cursus opkomen of aanwijzingen waar God je aandacht op wil vestigen, genoteerd worden. Je kunt er dan over door bidden en het eventueel bespreken tijdens het interactieve moment. 

 

We gaan ervan uit dat de basis van het geloof christelijk geloof is gelegd: je belijdt Jezus als de Heer en Heiland van je leven, je gelooft in de Bijbel als het Woord van God, staat open voor het werk van de Heilige Geest én je leeft mee met een christelijke gemeenschap (of bent voornemens om daarvan deel uit te maken).

 

Voorkennis is niet vereist. Het is dan ook geen noodzakelijke voorwaarde, dat je een cursus of training hebt gevolgd op het gebied van ministry, luisterend bidden of pastoraat, maar het is natuurlijk altijd meegenomen. Het allerbelangrijkste is dat je verlangt om als gelovige te groeien in de gaven van de Geest en dat je verlangt naar een diepere relatie met Jezus waarin je zijn stem verstaat en gaat doen wat Hij zegt.

 

Van harte welkom!

Hieronder kan jij je aanmelden:

Wil je Annet uitnodigen voor een spreekbeurt of cursus ? Vul dan het contactformulier in. 

Interessante pastorale thema's, onderbouwt door degelijk onderwijs vanuit Gods Woord.