Pastoraat


Gesprek en gebed

Elk mens is een unieke persoonlijkheid en mag leren leven onder Gods zegen zoals het bedoeld is. Wij luisteren, bidden en praten met mensen die herstel en groei willen:

·          Daar waar mensen zoeken naar innerlijke rust, herstel en genezing.

·          In situaties van ziekte, verdriet, angst, onzekerheid, boosheid of afwijzing.

·          Bij het zoeken naar identiteit, wie ben ik en wat kan/wil ik…

·          Op alle levensterreinen: geestelijk, lichamelijk, relatie, gezin, werk, etc.


Vaak ligt een diepere oorzaak ten grondslag aan de huidige situatie en is het heilzaam als iemand naar je luistert , met je bidt en je weer op weg helpt.
Wij bieden hulp aan, geworteld in Bijbelse principes, op weg naar herstel en verandering. Om te leven in harmonie met jezelf, je omgeving en met God.

 

 Gesprekken van 1,5 uur ( een of meerder keren)  vrije gift en geen betalingsverplichting